Start » Nasze akcje » Wygodniej, łatwiej i szybciej rozliczysz PIT i przekażesz 1%

Wygodniej, łatwiej i szybciej rozliczysz PIT i przekażesz 1%

Ministerstwo Finansów uruchomiło w 2015 roku nową usługę wstępnego wypełniania zeznań, o tym, kto może z niej skorzystać i na czym polega rozmawiamy z Markiem Widyńskim, kierownikiem działu obsługi bezpośredniej z Urzędu Skarbowego w Przemyślu.

Na czym ta usługa polega?

– Usługa ta jest kolejnym ułatwieniem wprowadzonym przez administrację podatkową. Od 16 marca na stronie internetowej portalu podatkowego www.portalpodatkowy.mf.gov.pl uruchomiona została zakładka „Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PFR”. Tam znajdziemy nasze wstępnie wypełnione przez administrację podatkową zeznanie.

Czy wszyscy mogą skorzystać z tej usługi?

– Niestety na razie usługa jest dedykowana do podatników, którzy uzyskali w 2014 roku dochody ujęte w informacji PIT-11, PIT-8C lub PIT-R. Pozostałe osoby, na przykład  uzyskujące dochody tylko za pośrednictwem organów rentowych (ZUS, KRUS), posiadające informację PIT-40A lub PIT-11A oraz inne osoby nie posiadające żadnej informacji PIT-11, PIT-8C lub PIT-R nie mogą skorzystać z nowej formy złożenia zeznania.

Usługa została uruchomiona po raz pierwszy i znajdziemy tam jedynie zeznania PIT-37. Możemy rozliczyć się indywidualnie, z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Można złożyć również korektę zeznania PIT-37. Należy pamiętać, że wstępnie wypełnione zeznanie jest propozycją rozliczenia rocznego przedstawioną przez administrację podatkową.

Znajdujące się w zeznaniu przychody, koszty i dochody, pobrane zaliczki, a także składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wynikają z posiadanych przez administrację informacji PIT-11, PIT-8C oraz PIT‑R przekazanych jej przez płatników.

 

Jaka jest różnica pomiędzy nową usługą a dotychczas istniejącą możliwością elektronicznego przesłania zeznania?

– Podstawowa różnica jest taka, że w usłudze PFR w naszym zeznaniu wypełnione zostały już niektóre, znane administracji podatkowej pozycje, takie jak dane osobowe oraz kwoty, o których wspomniałem wcześniej. Jeżeli podatnik zgadza się z tymi wyliczeniami, wystarczy jedynie zaakceptować przedstawioną propozycję i zeznanie zostanie automatycznie przesłane do urzędu skarbowego. Podatnik zawsze może zmienić tę propozycję, dopisać inne przychody, skorzystać z przysługującym mu ulg podatkowych. System przeliczy wszystkie dane i wyliczy prawidłową kwotę podatku do zapłaty lub nadpłatę.

Czy możemy skorzystać także z odpisu na organizacje pożytku publicznego?

– Tak, możemy skorzystać ze wszystkich przysługujących nam ulg, w tym odpisu na OPP. W formularzu znajdziemy link do aktualnego wykazu organizacji, gdzie możemy wyszukać dowolną organizację po nazwie, adresie lub numerze KRS. Wystarczy właściwy numer KRS przepisać do zeznania, a system sam wyliczy maksymalną kwotę odpisu.

Marek Widyński: Rozlicz sie przez Internet. Z tej formy rozliczeń korzysta już połowa składających zeznania, podczas gdy w zeszłym roku była ich 1/3.

 

Jak skorzystać z nowej usługi?

– Po wejściu na wspomnianą stronę internetową wybieramy kolejną zakładkę „Pobierz PFR PIT-37”, a następnie, po zatwierdzeniu kilku komunikatów dokonujemy tak zwanego uwierzytelnienia, czyli podajemy swój identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP), nazwisko, imię, datę urodzenia oraz kwotę przychodu za 2014 rok. Na formularzu znajdziemy podpowiedź, które pozycje z którego PIT-u należy zsumować. Pięciokrotne podanie nieprawidłowych danych zablokuje możliwość skorzystania w tym roku z usługi. Potrzebny nam będzie jeszcze adres mailowy, na który wysłany zostanie kod autoryzujący. Kod umożliwi nam pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, które podobnie jak w przypadku wysyłania zeznania drogą elektroniczną poprzez system e-Deklaracje jest dowodem złożenia zeznania. Niezbędny będzie również przychód za 2013 rok, ponieważ podpisanie zeznania następuje w taki sam sposób jak w systemie e-Deklaracje: albo podpisem kwalifikowanych, albo poprzez podanie danych autoryzujących, czyli między innymi przychodu za 2013 rok.

 

O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?

– Korzystanie z nowej usługi jest dobrowolne. Podatnik w dalszym ciągu może wysłać elektroniczne zeznanie, może złożyć je także w formie papierowej, ale usługa PFR to wygoda, prostota i szybkość do której, mam nadzieję, przekonają się liczni podatnicy. Wszelkie pomocne informacje na temat usługi PFR znajdują się na stroniewww.portalpodatkowy.mf.gov.pl.