Start » O fundacji

O fundacji

Fundacja Życia Podkarpackiego „Podaruj Dzieciom Radość” powstała 2007 roku.

Jest to organizacja pożytku publicznego działająca w Przemyślu, której działalność
jest w całości dedykowana dzieciom.

Celem Fundacji „Podaruj Dzieciom Radość” jest niesienie pomocy:

  • dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, dotkniętych patologiami
    społecznymi m.in. alkoholizmem, narkomanią, przemocą w rodzinie
  • oddanych do domów dziecka
  • dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, dotkniętej kalectwem,
  • szczególnie uzdolnionym, ale znajdującej się w trudnej sytuacji
    finansowej, z rodzin wielodzietnych.

Celem Fundacji jest także, wsparcie finansowe dla dzieci i młodzieży z szkół polskich poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

KRS: 0000278504